COMUNICAT DE PRESĂ

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Timiș Torontal anunță implementarea cu
succes a proiectului “„CultRural Experience 2-Agriculture For All”, nr. 2019-3-RO01-
KA105-077730.
Proiectul s-a derulat la pensiunea La Pădure, Sat Brebu, 327045, Brebu, județ Caraș-
Severin, Romania, în perioada 12.08.2021-21.08.2021.
Participanți: 48 cu vârste cuprinse între18-30 ani, incluzând lideri de grup
Parteneri:
1. România, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Timiș Torontal
2. Cipru, Organization for Promotion of European Issues –
3. Spania, Association Mundus – UN MUNDO A TUS PIES
4. Lituania, Association Tavo Europa
5. Macedonia, Regional Roma Educational Youth Association Kratovo
RROMA
6. Italia, Gramigna OdV
7. Croația, Enviroment- Tools- Future- Youth- Perpetuum
Scopul proiectului: reconectarea tinerilor participanți cu viața rurală.
Obiective:
Ce este agricultura sustenabilă și cum poate fi ea o sursa de venit?
Creșterea interesului pentru locurile de muncă în agricultură.
Antreprenoriat rural.
Recunoașterea oportunităților de finanțare pentru activități agricole.
Înțelegerea particularităților agriculturii la nivel micro și macro
Date de contact:
Persoană de contact, funcţie, tel. e-mail:

IOVAN  IOAN, Presedinte ADI Timis Torontal
Tel – 0723686786; neluiiovan @yahoo.com