Scurt istoric
Din punct de vedere istoric, continuitatea pe aceste meleaguri este atestată încă din cele mai vechi timpuri, aici regăsindu-se importante vestigii arheologice, descoperirile datând încă din perioada paleoliticului, dar şi aparţinând statului dac (sec.II. î.Ch) iar mai apoi Imperiului Roman (sec.II-III d.Ch).

Harta delimitare a asociatiei timistoronta
Harta delimitare a Asociatiei Timistoronta