Proiecte derulate de Timistorontal

Clipboard01După realizarea primului pas important, acela al constituirii asociaţiei, a urmat un altul deosebit de important, cel al realizării unei Strategii de Dezvoltare Locală a Microregiunii, care să poată trasa principalele linii directoare de dezvoltare ale Microregiunii Timiş Torontal. Astfel a fost accesat proiectul derulat de Agenţia de Dezvoltare Regională Vest şi Centrul de Asistenţă Rurală denumit StrategVest care crează premizele de a gestiona cât mai eficient resursele umane şi materiale pentru dezvoltarea microregiunii, dar şi de a fructifica cât mai eficient oportunităţile create odată cu apartenenţa României la U.E. şi în acest context, accesul la o serie de instrumente de reducere a disparităţilor de dezvoltare prin întocmirea proiectelor de finanţare nerambursabil
Un alt proiect implementat în microregiunea Timiş-Torontal îl reprezintă „Localităţi în reţea”, un parteneriat realizat între primăriile din Deta şi Asti (oraş 75.000 de persoane din Piemont, Italia, în apropiere de Torino) şi va consta, practic, într-o interconectare informaţională a primăriilor, instituţiilor publice, unităţilor de învăţământ, locaţiilor turistice etc. din microregiunea Timiş-Torontal.
Chiar dacă proiectul se adresează, în primul rând administraţiilor cu posibilităţi reduse din punct de vedere tehnic sau al posibilităţilor finaciare, el oferă şi un excelent mijloc de comunicare. „Comune in rete” este, portal, care reuneşte mai multe site-uri ale celor care participă la reţea. Informaţiile de noutate sau de strict interes pentru comunitate, în cazul nostru cele 15 localităţi din Timiş-Torontal, pot fi transmise de către fiecare utilizator, astfel că acestea vor putea fi văzute de participanţii reţelei,dar şi de publicul larg din alte părţi.
Sistemul ar putea fi deosebit de util în cazul în care se va dori popularizarea locaţiilor turistice din microregiune sau, mai mult, prin difuzarea de informaţii privitoare la oportunităţile investiţionale din zonă. Administrarea reţelei este relativ simplă, practic, oricine putând publica ceva, astfel foarte curând pagina va putea fi online pe portalul www.timistorontal.ro

De asemenea asociaţia a devenit parteneră cu Instituţia Prefectului Judeţului Timiş la un alt deosebit de util şi important proiect, în care lider este Primăria Oraşului Deta intitulat “Eficientizarea Serviciului de Voluntariat pentru Situaţii de Urgenţă în Oraşul Deta, Judeţul Timiş”. Proiectul este finanţat prin intermediul Fondului de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei publice la nivel local şi are ca obiective propuse:

Creşterea gradului de dotare logistică şi calificare profesională din compunerea Serviciului de Voluntariat pentru Situaţii de Urgenţă a oraşului Deta

Pregătirea, instruirea, informarea şi implicarea unui număr cât mai mare a populaţiei din microregiunea Timiş Torontal în scopul micşorării victimelor umane şi materiale precum şi a protecţiei mediului ambiant.

Îmbunătăţirea imaginii administraţiei publice locale şi a serviciilor oferite de aceasta
Născut urmare devastatoarele inundaţii abătute asupra localităţilor timişene în primăvara anului 2005, proiectul ”Eficientizarea Serviciului de Voluntariat pentru Situaţii de Urgenţă în Oraşul Deta, Judeţul Timiş” răspunde multora din nevoile resimţite de administraţia locală din microregiunea Timiş Torontal şi nu numai pentru organizarea unui serviciu de voluntariat util în momentele cheie, unde de asemenea Asociaţia este un important partener al Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş .