Activitati  desfasurate

a)      Reprezentarea intereselor zonei fata de alte organe si organizatii;
b) Depistarea, culegerea propunerilor economice, culturale, sportive, etc.,sistematizarea lor în conceptia dezvoltarii teritoriale pentru sutinerea initiativei locale;
c) Inventarierea partenerilor potentiali pe baza intereselor comune,conditionat de conceptiile dezvoltarii teritoriale pe tarâm economic si cultural-sportiv;
d) Organizarea sistemului informational, consultatii privind initiativa
privata;
e) Organizarea întâlnirilor, meselor rotunde, simpozioanelor în cadrul
asociatiei si în afara asociatiei, al expozitiilor etc.;
f) Intocmirea de studii si proiecte pentru realizarea obiectivelor urmaritede asociatie;
g) Catalizarea activitatii sociale pentru nominalizarea rezervelor interneale teritoriului;
h) Elaborarea programelor si a conceptiilor noi în dezvoltarea teritoriuluicuprins în asociatie.
i)   Imbunatatirea  calitatii serviciilor administratiei publice locale pe raza de activitate a asociatiei;
j)   Promovarea si sustinerea initativelor economice si a parteneriatelor  de tip public – privat in domeniile dezvoltzrii economico-social si culturale locale;
k) Promovarea conceptului “dezvoltare durabila”;
l) Crearea unui cadru propice comunicarii interetnice;
m) Promovarea si sprijinirea tineretului;
n ) Realizarea unei infrastructuri pentru protejatea mediului inconjurator si a unui serviciu de gestionare a deseurilor.
o) Realizarea si editarea de carti, publicatii periodice, pliante, afise, brosuri, programe informatice si alte materiale informative.
p) Organizarea de cursuri de pregatire, seminarii, conferinte, dezbateri publice, precum si organizarea de marsuri, manifestatii publice si alte activitati de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii.
r) Acordarea de consultanta si consiliere persoanelor interesate, în domeniile respectarii drepturilor omului, dezvoltarii constiintei civice precum si în alte domenii de interes general ce privesc viata publica.
s) Dezvoltarea de programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile publice din tara si strainatate.
t) Dezvoltarea unor activitati economice proprii în vederea autofinantarii.
u) Alte activitati prevazute de lege, potrivit scopului asociatiei  ’’TIMIS-TORONTAL’’