HUMANITY AS PRIORITY

Proiectul finanțat prin programul Erasmus+ și organizat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Timiș Torontal s-a desfășurat în perioada 23-29 august, la Tabăra Marabu, sat Milcoveni, județ Caraș-Severin.
Partenerii noștri din acest proiect au fost: InclusionGO- Italia; Youth Empowerment Center – Grecia; Amaro Foro – Germania; ASOCIACIJA TAVO EUROPA – Lituania; Ephesus Youth Team- Turcia
În acest proiect au participat 42 de tineri între 16-24 ani din România, Italia, Germania, Grecia, Lituania și Turcia.
Obiectivele proiectului „HUMANITY AS PRIORITY” au fost:
– cunoașterea participanților despre actuala criză a migrației în Europa și principiile fundamentale ale drepturilor omului
– Împuternicirea participanților să recunoască și să lupte împotriva discursurilor de ură, discriminare împotriva migranților, refugiați, solicitanți de azil
– să promoveze drepturile omului și incluziunea
– Creșterea stimei de sine a tinerilor din medii grav defavorizate folosind diverse forme de artă, o expresie a dialogului precum teatrul, drama, flashmob-uri.
În cele 8 zile de desfășurare ale proiectului s-au folosit metode de lucru bazate pe educația non-formală: diverse forme de teatru, jocuri, diferite work-shopuri cum ar fi dansul, muzica, interacțiunea cu localnicii, serile interculturale, reflecția. În fiecare zi au avut diferite activități și vizite, pentru a se cunoaște mai bine, a cunoaște localnicii și specificul zonei. Toate aceste activități au dus la o înțelegere mai bună și acceptare de către tinerii participanți a semenilor lor indiferent de naționalitatea acestora, de religie, de mediul social și economic din care provin. Au înțeles ce înseamnă drepturile omului, ce efecte negative sunt atunci când aceste drepturi nu se respectă, ce sunt egalitatea și incluziunea și cum pot ajuta ei în respectarea acestor drepturi și în acceptarea persoanelor dezavantajate de către societate.