Sesiuni ale Grupurilor de lucru ai GAL ‘’TimisTorontal Barzava’’

Grup de lucruSalile de sedinta ale primariilor  oraselor Deta si Gataia au gazduit dupa lansarea si constituirea Microregiunii ‘’TimisTorontal Barzava’’, a doua etapa, aceea a sesiunilor de lucru ai membrilor fondatorii ai GAL, la care au participat acele persoane si institutii din mediul privat si public implicate si interesate de probleme ale dezvoltarii rurale. Cele doua grupuri de lucru formate s-au intalnit in 13 si 14 mai precum si 15 si 16 iulie.Grupul de lucru unu a fost format din localitatile:Gataia,Birda, Voiteg, Maureni, Berzovia, Forotic,Liebling,Padureni si Ghilad si grupul de lucru doi format din localitatile:Deta, Jamu Mare, Jebel, Moravita,Giera, Livezile,Banloc,Denta.

Gazdele si moderatorii intalnirilor au fost presedintele si vicepresedintele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ‘’Timis Torontal’’ domnii Ioan Iovan, respectiv Duta Gheorghe.

Scopul final il va reprezenta realizarea unei strategii de dezvoltare rurala care va fi elaborata in conformitate cu P.N.D.R. ( Planul National De Dezvoltare Rurala)

In faza de implementare, grupul de actiune locala daca va fi selectat, are responsabilitatea de selectare a proiectelor care indeplinesc obiectivele strategiei locale a Microregiunii. Aceasta inseamna publicarea informatiilor despre apelurile de selectie, descrierea criteriilor de selectie, analizarea propunerilor de proiect si selectarea proiectelor. Incepand din luna mai pe parcursul intregii veri, intalnirile au vizat dezbateri pe marginea analizei diagnostic a teritoriului selectat dar si pentru completarea si finalizarea analizei SWOT, pentru a identifica in final principalele directii de dezvoltare pentru Microregiune.

Persoane din orasele Deta si Gătaia precum si din cele 15 localităţi : Birda, Banloc, Denta, Giera, Ghilad, Jebel, Jamu Mare, Liebling, Moraviţa, Pădureni şi Voiteg precum si comunele Berzovia, Forotic si Maureni, au avut astfel ocazia sa participe cat mai activ la dezbaterile si discutiile care au fost moderate de organizatorii evenimentului, respectiv Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ‘’Timis Torontal’’

In urma consultarilor publice organizate în perioada mai –septembrie 2010 în cele 17 localiati membre ale Asociatiei GAL , s-au colectat si idei de proiecte, s-a încercat concretizarea dorintelor actorilor din teritoriu în descrieri concrete de proiecte care s-ar putea implementa prin diferite masuri din PNDR.

In cursul septembrie-octombrie 2010 va fi prezentat si supus spre dezbatere membrilor GAL-ului primul draft al Strategiei de Devoltare GAL ‘’TimisTorontal Barzava’’ in vederea consultarii si validarii, urmand apoi depunerea documentatiei in vederea selectarii viitoarelor GAL-uri.