Asociaţia “Timis Torontal Barzava este o organizatie nonguvernamentala care activeaza in domeniul dezvoltarii rurale cu sediul in Deta, judetul Timis.

Obiectivele Asociaţiei sunt conforme Obiectivului Strategic General al axei 4 LEADER din Planul Naţional de Dezvoltare Rurală de a construi capacitatea locală pentru ocuparea forţei de muncă şi diversificarea activităţilor economice din mediul rural in zona pentru care a fost selectata de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

In data de 21.02.2012 orele 16.00 Asociaţia “Timis Torontal Barzava scoate la concurs un numar de 4 (patru) posturi (full time ):

 

CONDITII MINIME DE PARTICIPARE:

[stextbox id=”info” caption=”1. ANIMATOR NR. POSTURI =2″]

1. STUDII SUPERIOARE

2. 2 ANI VECHIME PE FUNCTIA SPECIFICA CALIFICARII

3. EXPERIENTA IN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR CU FONDURI PUBLICE / FONDURI EUROPENE

4. CUNOSTINTE OPERARE PC: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet

5. CUNOASTERE UNEI LIMBI DE CIRCULATIE INTERNATIONALA (engleza, germana, franceza, italiana)

Constituie avantaj:

6. Experienta in functie, (min.2 ani)

7. Carnet sofer categ.B

[/stextbox]

[stextbox id=”info” caption=”2. EXPERT COMPARTIMENT TEHNIC NR. POSTURI =1:”]

1. STUDII SUPERIOARE

2. 2 ANI VECHIME PE FUNCTIA SPECIFICA CALIFICARII

3. EXPERIENTA SAU CALIFICARI IN LUCRUL CU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR CU FONDURI PUBLICE / FONDURI EUROPENE

4. CUNOSTINTE OPERARE PC: Microsoft Word, Excel, Power Point, internet

5. CUNOASTERE UNEI LIMBI DE CIRCULATIE INTERNATIONALA (engleza, germana, franceza)

Constituie avantaj:

6. Cunostinte de limba franceza sau italiana, engleza, franceza

7. Carnet sofer categ.B

[/stextbox]

[stextbox id=”info” caption=”3) EXPERT TEHNOLOGIA INFORMATIEI NR. POSTURI=1″]

1. STUDII SUPERIOARE

2. 2 ANI VECHIME PE FUNCTIA SPECIFICA CALIFICARII

3. CUNOSTINTE OPERARE PC: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet

4. CUNOSTINTE SISTEME OPERARE, RETELE, ANTIVIRUSI, BAZE DE DATE

5. CUNOASTEREA UNEI LIMBI DE CIRCULATIE INTERNATIONALA (engleza, franceza)

Constituie avantaj:

6. Cunostinte legate de proiecte cu finantare nerambursabila

7. Cunostinte de limba franceza sau italiana, engleza, franceza

8. Carnet sofer categ.B

[/stextbox]

Locul de desfasurare a activitatii si depunerii dosarelor : Sediul Asociaţiei “Timis Torontal ”, Oras Deta , Judet Timis, Str Mihaia Eminescu nr.12;
Posturile presupun si munca de teren  in  Judetul Timis si Caras Severin.  Pentru a participa la selectie va rugam sa trimiteti  CV  Europass ; Evaluarea cererilor primite se va face c u respectarea principiului confidentialitatii si a egalitatii de sanse.   Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerintele mentionate si sunt invitate pentru interviu conform dosarului. Concursul va consta in proba scrisa  si/ sau practica si interviu. Data limita de depunere a dosarelor vineri 20.02 2012 orele 12.00
–    STUDIILE SUPERIOARE SUNT OBLIGATORII PENTRU OCUPAREA POSTULUI , FIIND NECESARA DOVADA ABSOLVIRII ACESTORA

1.Curriculum vitae
2.copie carte de munca
3.diploma studii
4cazier judiciar
5Adeverinta medicala
6Diplome relevante

BIBLIOGRAFIE
[stextbox id=”grey”]

-Programul National de Dezvoltare Rurala –ultima varianta
-Plan de Dezvoltare Rurala al Asociatiei Timis Torontal Barzava
-Fisa postului specifica

Pentru posul  expert compartiment tehnic:

-Hotărârea nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al  documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi astructurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare (M. Of.nr. 48/ 22.01.2008);
Ordinul nr. 236/2008 (M. Of. nr. 642/ 08.09.2008) privind aprobarea instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune, alocate de laComunitatea Europeana, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la Bugetul de Stat, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea nr. 224/ 2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013. (M.Of.nr.176/07.03.2008), cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de Urgenţă nr. 74/ 2009 privind gestionarea fondurilor comunitare  nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală şi Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/ 2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European Pentru Pescuit, Fondul European de Garantare Agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, cu modificările şi completările ulterioare (M. Of. nr. 434 din 25 iunie 2009) ;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/ 2006 privind atribuirea contractelorde achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi acontractelor de concesiune de servicii, publicată în M. Of. nr. 418/15.05.2006,
cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentul Comisiei (EC) nr. 885/ 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/ 2005 privind finanţarea politicii agricole comune,  cu modificările şi completările ulterioare.

[/stextbox]

[stextbox id=”warning” caption=”Atentie!”]Pentru mai multe informatii va rugam sa contactati pe d-soara Portik Edith la telefon/fax  : 0256-391389 ;mail : [email protected][/stextbox]

 

Leave a Comment

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.